ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba kaip projekto partneris nuo 2023 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Mažeikių rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas ir sociokultūrinių paslaugų teikimas“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0345

 

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2020-2021 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas ir sociokultūrinių paslaugų teikimas“

Projekto tikslas – ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinius įgūdžius ir teikti sociokultūrines paslaugas.

Tikslinė projekto dalyvių grupė – socialinę atskirtį patiriantys asmenys (socialinės priežiūros paslaugas gaunančios šeimos, neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys).

Atsižvelgiant į socialinių paslaugų gavėjų poreikius, mažinant socialinę atskirtį projekte numatomomis veiklomis siekiama plėtoti ir tobulinti teikiamų paslaugų pasiūlą. Projekto metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys gerins savo kasdienio gyvenimo įgūdžius – mokysis gaminti įvairius ir brangių ingredientų nereikalaujančius patiekalus, susipažins su siuvimo pagrindais, išmoks taisyti rūbus ir siūti smulkius siuvinius, žaislus ar namų dekoro detales. Veiklose dalyvaus tėvai su vaikais, bus stiprinamas šeimos narių tarpusavio ryšys. Mažeikių miesto pirtyje bus vykdomi sociokultūriniai renginiai, kurių metu bus supažindinama su pirties nauda, jos ritualais, tradicijomis. Projekto dalyviai turės galimybę pasimėgauti pirties arbata, susipažinti su aromaterapija, po pirties išbandyti apsipylimą šaltu vandeniu. Įgyvendinant socialinių paslaugų plėtrą bus teikiamos savitarnos skalbyklos paslaugos, kurių metu socialinę atskirtį patiriantys asmenys galės nemokamai išsiskalbti rūbus, patalynę ir kitus tekstilės gaminius. Projekto veiklos sudarys galimybę teikti įvairesnes paslaugas, gerinti asmenų kasdienius ir higienos įgūdžius, tarpusavio ryšius, mažinti socialinę atskirtį. Įgyti įgūdžiai padės atlikti asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Projektas tiesiogiai prisidės prie parengtos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo Mažeikių mieste.

Laukiami rezultatai. 30 socialinę atskirtį patiriančių asmenų ugdys, palaikys ir (ar) atkurs socialinius įgūdžius. 30 asmenų  bus suteiktos sociokultūrinės paslaugos.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba projektą įgyvendina kartu su partneriu – asociacija „Bendraukime“.

Įgyvendinti rezultatai. Projekto veiklos dėl užsitęsusio karantino buvo pradėtos vykdyti nuo 2021-07-01.

2022-05-03 projekto pristatymo renginio metu projekto dalyviams ir renginyje dalyvavusiems bendruomenės nariams buvo pateikta informacija apie jau pasiektus rezultatus:

  • Maisto ruošos ir stalo serviravimo užsiėmimuose dalyvavo 40 asmenų, kurie buvo susirinkę į 53 užsiėmimus. Užsiėmimų metu šeimos gamino pačius įvairiausius patiekalus – nuo sriubų, kibinų iki desertų. Projekto dalyviai patobulino savo maisto gaminimo įgūdžius ruošdami sveikus, didelių išlaidų nereikalaujančius patiekalus. Projekto metu įsigyta nauja virtuvės įranga.
  • Siuvimo pagrindų užsiėmimus lankė 35 projekto dalyviai. 30 užsiėmimų metu dalyviai išmoko susikirpti siuvinį, siūti siuvimo mašina, dekoruoti siuvinius ir prireikus pataisyti rūbą arba prikelti jį naujam gyvenimui. Maisto gaminimo užsiėmimams dalyviai patys pasisiuvo prijuostes, duonos krepšelius, servetėles. Projekto dalyviai per šventes savo artimuosius nustebino rankų darbo kalėdiniais maišeliais, siūtais žaislais, papuošalais ir maloniomis siūtomis smulkmenomis.
  • Pirties užsiėmimus lankė 44 projekto dalyviai. Šie užsiėmimai vyko 31 kartą, o jų metu dalyviai sužinojo apie pirties naudą, teisingą naudojimąsi ir išbandė įvairias pirties procedūras. Projekto dėka pirtyje įrengtas šalto vandens apsipylimo kubilas.
  • Projekto metu įrengtoje savitarnos skalbykloje jau apsilankė 27 asmenys. Projektas dar tęsiamas, todėl nemokamai išsiskalbti ir išsidžiovinti rūbus norintys ir tikslinę projekto grupę atitinkantys asmenys gali atvykę į Mažeikių miesto pirtį.

ESFIVP-I-A-Plakato maketas

                                               

2023 metais BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba įgyvendina projektą „PasiNERK į teatro ir kino pasaulį“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas kultūroje mažai dalyvaujantiems Mažeikių rajono savivaldybės vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą įtraukiant juos į kultūrines veiklas.

Šio projekto idėja – supažindinti 30 mažai kultūroje dalyvaujančių Mažeikių rajono savivaldybės vaikų dienos centrus lankančių vaikų su teatro ir kino menu, kūrybos procesais bei įtraukti juos į aktyvią kūrybinę veiklą, kuriant interaktyvius spektaklius ir trumpametražius filmus. Projekto metu bus plečiamas vaikų kultūrinis akiratis ir ugdomas jų kūrybiškumas. Numatomos veiklos įtrauks vaikus į naujas patirtis ir iššūkius. Edukacinius užsiėmimus ves profesionalūs teatro ir kino režisieriai, vyks susitikimas su žinomais aktoriais, edukacija teatro užkilisiuose. Projekto metu sukurtus 2 interaktyvius spektaklius bus galima pamatyti viešai, o 5 trumpametražiai filmai bus patalpinti šioje interneto svetainėje.

Numatomas projekto  poveikis:

  1. Projekte dalyvaujantys vaikai geriau pažins teatro ir kino meną, ugdys kritinį mąstymą, kūrybiškumą, išmoks rašyti scenarijus, improvizuoti ir bendradarbiauti komandoje.
  2. Dalyvaudami kultūrinėse edukacijos vaikai išmoks atpažinti emocijas, jausmus, kelti socialinius klausimus ir ieškoti jų sprendimų.
  3. Projekto metu bus ugdoma netiesioginės auditorijos (tėvai, darbuotojai, bendruomenės atstovai) kultūrinė savimonė, nes dalyvaus interaktyvaus spektaklio pristatyme ir įsitrauks į jį, taip pat turės galimybę pamatyti vaikų sukurtus trumpametražius filmus.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR ŠIUO METU NEBEVYKDOMAS.

„Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2018-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“.    

Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinėje rizikoje esančių šeimų ir jaunimo socialinius įgūdžius ir teikti atokvėpio paslaugas darbingiems asmenims, kurie dėl auginamų ir (ar) globojamų neįgalių šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. 

Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys asmenys (socialinėje rizikoje esantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, socialinei rizikos grupei priklausantis jaunimas ir vaikai) bei dirbantys asmenys, kurie dėl auginamų ar globojamų neįgalių šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Vykdant projektą, išplėstas socialinių paslaugų tinklas, įgalins socialinėje atskirtyje esančius asmenis integruotis į visuomenę, skatins jų savarankiškumą atliekant asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Socialinių paslaugų ugdymo ir palaikymo paslauga bus teikiama BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos dienos centre, adresu Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Socialinėje rizikoje esančios šeimos ir jaunimas bus supažindinami kaip dirbti su kompiuteriu, kaip ieškotis darbo, užsiregistruoti pas gydytojus, rasti visą reikiamą informaciją.

 Atokvėpio paslauga bus teikiama BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Krizių centre, adresu Ventos g. 16, Mažeikiai. Atokvėpio paslaugos dirbantiems asmenims, kurie prižiūri ar globoja savo neįgalius šeimos narius, leis aktyviau įsitraukti į visuomeninę veiklą. Atokvėpio paslaugai numatytas trumpalaikis apgyvendinimas (nuo 2 valandų iki 5 dienų), taip pat savaitgaliais bei švenčių dienomis. Atokvėpio paslaugos gavėjams bus organizuojamas neaktyvus laisvalaikis.

Laukiami rezultatai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga bus suteikta 50-čiai asmenų, o atokvėpio paslauga 10-čiai asmenų.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba projektą įgyvendina kartu su partneriu asociacija „Bendraukime“. Asociacijos tikslas suburti turiningo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo siekiančius žmones, motyvuoti kompetetingai veiklai, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus. Viena iš asociacijos veiklų, prisidedančių prie sklandaus projekto tikslų įgyvendinimo, tai savanoriškos veiklos organizavimas.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR ŠIUO METU NEBEVYKDOMAS.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas „Vaikų dienos centras“ (projekto vykdymo trukmė – 10 mėnesių, iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

Projekto tikslas – teikti dienos socialines priežiūros ir užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams. Siekiant ugdyti socialinius įgūdžius jų šeimų nariams, organizuojamos įvairios veiklos. Projekto metu rengiamos popietės, organizuojamos šventės, išvykos, ekskursijos bei kiti renginiai. Vykdomoje projektinėje veikloje įtraukiami ir vaikų tėvai.

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR ŠIUO METU NEBEVYKDOMAS.

Mažeikių rajono savivaldybės finansuojama programa „Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas“.

Tikslas- vaikų sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimas.

Programos uždaviniai, kurie bus įgyvendinti siekiant programos tikslo: formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius; organizuoti fizinio aktyvumo veiklas; reguliariai vesti popietes-paskaitas.

Projektas orientuotas į socialines paslaugas, gaunančių šeimų vaikus. Projekto nauda vaikams:  aktyvaus laisvalaikio organizavimas, sveikatos stiprinimas, fizinis aktyvumas, informacija apie sveiką gyvenseną, higienos būtinumą, žalingų įpročių žalą, saugus eismo svarbą ir kt.

Projektas bus vykdomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

 

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba vykdo Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Pasitikime vasarą saugiai ir linksmai“. Projektas skirtas užtikrinti BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centrą lankančių vaikų saugų laisvalaikį. Vasaros metu kasdien Vaikų dienos centre susirenka 15-20 vaikų. Projekto dėka patalpose įrengti kondicionieriai, kurie palaiko komfortišką oro temperatūrą, langų roletai neleis patalpoms įkaisti. Projekto akcentas – vasaros palydų šventė vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus. Šventė bus organizuojama kartu su partneriais Mažeikių futbolo klubu „Atmosfera“. Į draugiškas rungtynes  kviesime ne tik Mažeikių, bet ir aplinkinių rajonų vaikų dienos centrų mažuosius lankytojus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR ŠIUO METU NEBEVYKDOMAS.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba kartu su Mažeikių rajono savivaldybės administracija nuo 2019 m. spalio 16 d. įgyvendina Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Mažeikių rajono savivaldybėje“.
Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką asmeninio asistento paslaugų asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia Mažeikių rajono savivaldybėje teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Asmeninio asistento paslaugos – namų ar viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinti svarbiausias jo gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).
Asmeninio asistento paslaugą teikia socialinio darbuotojo padėjėjas. Paslauga gali būti teikiama asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia. Dėl asmeninio asistento paslaugų kreiptis:
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba nuo 2020-08-01 įgyvendina projektą „Augu kartu su sportu“. Projektas „Augu kartu su sportu“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Projekto tikslas – skatinti vaikų dienos centrus lankančių vaikų fizinį aktyvumą ir komandinio žaidimo įgūdžius organizuojant draugiškas Žemaitijos regiono vaikų dienos centrų futbolo varžybas. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba kartu su partneriu asociacija „FK Atmosfera“ organizuos „Draugiškas Žemaitijos regiono vaikų dienos centrų futbolo varžybas“. Projekte dalyvaus 100 vaikų, lankančių vaikų dienos centrus Žemaitijos regiono miestuose ir rajonuose. Varžybų metu vaikai turės galimybę treniruotis su patirtį turinčiais futbolo klubo „FK Atmosfera“ treneriais, dalyvauti estafetėse, varžytis futbolo rungtynėse, pajusti komandinio žaidimo ypatybes, susirasti naujų draugų ir bendraminčių. Vaikų dienos centrų darbuotojai turės galimybę pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su kitais vaikų dienos centrais. Projekto metu BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba organizuos aktyvų užimtumą savo įkurto vaikų dienos centro vaikams. 20 vaikų susipažins su įvairiomis sporto šakomis – ledo rituliu, sunkiąja ir lengvąja atletikomis, krepšiniu, plaukimu, futbolu, boksu, rytų kovos menais, stalo tenisu. Teorines žinias vaikai turės galimybę išbandyti ir praktiniuose užsiėmimuose – apsilankys specializuotuose sporto klubuose, lankys plaukimo ir krepšinio treniruotes, dalyvaus tarnybos organizuojamose bėgimo, kamuoliuko metimo, stalo teniso varžybose. Dienos centrą lankantys vaikai reguliariai mankštinsis pagal konkrečiai sporto šakai būdingas treniruočių programas. Projektas bus vykdomas 2020-2022 metais.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos kartu su partneriu asociacija „FK Atmosfera“ organizuotos „Draugiškos Žemaitijos regiono vaikų dienos centrų futbolo varžybos“. 2020 m.

Projekto veiklose dalyvavo 264 vaikai. Įvykdyti 24 susipažinimo su sportu ir 301 fizinio aktyvumo užsiėmimai.

72 vaikų dienos centrą lankantys vaikai reguliariai sportavo 3 kartus per savaitę ir dalyvavo „Draugiškose Žemaitijos regiono vaikų dienos centrų futbolo varžybose“. Fizinio aktyvumo užsiėmimai vyko vaikų dienos centre, atvirose erdvėse arba sporto salėse kartu su treneriais.

Draugiškos varžybos buvo organizuotos 3 kartus. Taip pat šiose varžybose dalyvavo 192 vaikai iš kitų vaikų dienos centrų – Mažeikių, Telšių, Skuodo, Akmenės, Rietavo rajonų.

Akimirkos iš projekto „Augu kartu su sportu“:

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR ŠIUO METU NEBEVYKDOMAS.

Projektą „Pažink pasaulį ir save per pojūčius“ finansuoja Mažeikių rajono savivaldybė. Projekto tikslas – gerinti BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos vaikų dienos centro veiklą lavinant vaikų pagrindinius pojūčius, sukuriant aplinką vaikų atsipalaidavimui, poilsiui, organizuojant edukacines išvykas ir šventes. Projekto metu BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje bus įrengta multisensorinė erdvė, kuri suteiks galimybę tarnybos vaikų dienos centrą lankantiems vaikams atsipalaiduoti, mažinti patiriamą įtampą, gerinti emocinę būklę, skatins tyrinėti ir  vystyti savo pojūčius. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvaus edukacinėse programose ir išvykose, kurių metu turės daugybę galimybių patirti, sužinoti, pajusti, išgirsti, paliesti.

PROJEKTAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS IR ŠIUO METU NEBEVYKDOMAS.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems  darbingo amžiaus ir  senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą asmens namuose numatoma suteikti 40 asmenų. 40 šeimos narių bus teikiamos konsultacijos, kurių metu mokoma tinkamai pasirūpinti slaugomais artimaisiais, atsakoma į jiems kylančius klausimus. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas keliama darbuotojų kvalifikacija, vykdomi mokymai.

Integralios pagalbos į namus paslaugas teiks specialistų komanda: socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, masažuotojas.

Integrali pagalba gali būti teikiama asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, gyvenantiems Mažeikių rajone. Asmenys dėl integralios pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, adresu Stoties g. 18, Mažeikiai

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt

Kažkas
Skip to content