„Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2018-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių mieste“.    

Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinėje rizikoje esančių šeimų ir jaunimo socialinius įgūdžius ir teikti atokvėpio paslaugas darbingiems asmenims, kurie dėl auginamų ir (ar) globojamų neįgalių šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. 

Tikslinės grupės: socialinę atskirtį patiriantys asmenys (socialinėje rizikoje esantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, socialinei rizikos grupei priklausantis jaunimas ir vaikai) bei dirbantys asmenys, kurie dėl auginamų ar globojamų neįgalių šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.

Vykdant projektą, išplėstas socialinių paslaugų tinklas, įgalins socialinėje atskirtyje esančius asmenis integruotis į visuomenę, skatins jų savarankiškumą atliekant asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Socialinių paslaugų ugdymo ir palaikymo paslauga bus teikiama BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos dienos centre, adresu Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Socialinėje rizikoje esančios šeimos ir jaunimas bus supažindinami kaip dirbti su kompiuteriu, kaip ieškotis darbo, užsiregistruoti pas gydytojus, rasti visą reikiamą informaciją.

 Atokvėpio paslauga bus teikiama BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Krizių centre, adresu Ventos g. 16, Mažeikiai. Atokvėpio paslaugos dirbantiems asmenims, kurie prižiūri ar globoja savo neįgalius šeimos narius, leis aktyviau įsitraukti į visuomeninę veiklą. Atokvėpio paslaugai numatytas trumpalaikis apgyvendinimas (nuo 2 valandų iki 5 dienų), taip pat savaitgaliais bei švenčių dienomis. Atokvėpio paslaugos gavėjams bus organizuojamas neaktyvus laisvalaikis.

Laukiami rezultatai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga bus suteikta 50-čiai asmenų, o atokvėpio paslauga 10-čiai asmenų.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba projektą įgyvendina kartu su partneriu asociacija „Bendraukime“. Asociacijos tikslas suburti turiningo ir prasmingo laisvalaikio praleidimo siekiančius žmones, motyvuoti kompetetingai veiklai, sprendžiant vietos bendruomenei aktualius klausimus. Viena iš asociacijos veiklų, prisidedančių prie sklandaus projekto tikslų įgyvendinimo, tai savanoriškos veiklos organizavimas.

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems  darbingo amžiaus ir  senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą asmens namuose numatoma suteikti 40 asmenų. 40 šeimos narių bus teikiamos konsultacijos, kurių metu mokoma tinkamai pasirūpinti slaugomais artimaisiais, atsakoma į jiems kylančius klausimus. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas keliama darbuotojų kvalifikacija, vykdomi mokymai.

Integralios pagalbos į namus paslaugas teiks specialistų komanda: socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, masažuotojas.

Integrali pagalba gali būti teikiama asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, gyvenantiems Mažeikių rajone. Asmenys dėl integralios pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, adresu Stoties g. 18, Mažeikiai

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas „Vaikų dienos centras“ (projekto vykdymo trukmė – 10 mėnesių, iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

Projekto tikslas – teikti dienos socialines priežiūros ir užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams. Siekiant ugdyti socialinius įgūdžius jų šeimų nariams, organizuojamos įvairios veiklos. Projekto metu rengiamos popietės, organizuojamos šventės, išvykos, ekskursijos bei kiti renginiai. Vykdomoje projektinėje veikloje įtraukiami ir vaikų tėvai.

Mažeikių rajono savivaldybės finansuojama programa „Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklos organizavimas“.

Tikslas- vaikų sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimas.

Programos uždaviniai, kurie bus įgyvendinti siekiant programos tikslo: formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius; organizuoti fizinio aktyvumo veiklas; reguliariai vesti popietes-paskaitas.

Projektas orientuotas į socialines paslaugas, gaunančių šeimų vaikus. Projekto nauda vaikams:  aktyvaus laisvalaikio organizavimas, sveikatos stiprinimas, fizinis aktyvumas, informacija apie sveiką gyvenseną, higienos būtinumą, žalingų įpročių žalą, saugus eismo svarbą ir kt.

Projektas bus vykdomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba vykdo Mažeikių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Pasitikime vasarą saugiai ir linksmai“. Projektas skirtas užtikrinti BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centrą lankančių vaikų saugų laisvalaikį. Vasaros metu kasdien Vaikų dienos centre susirenka 15-20 vaikų. Projekto dėka patalpose įrengti kondicionieriai, kurie palaiko komfortišką oro temperatūrą, langų roletai neleis patalpoms įkaisti. Projekto akcentas – vasaros palydų šventė vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus. Šventė bus organizuojama kartu su partneriais Mažeikių futbolo klubu „Atmosfera“. Į draugiškas rungtynes  kviesime ne tik Mažeikių, bet ir aplinkinių rajonų vaikų dienos centrų mažuosius lankytojus.

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba yra pateikusi paraišką dėl dalyvavimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti atrankos konkurse.

Teikiant paslaugas vaikų dienos centre Mažeikiuose pastebimas didžiulis poreikis paslaugas teikti ir negalią turintiems vaikams bei vaikams iš atokesnių vietų (gyvenvietės aplink Mažeikius). Paslaugų plėtra siektina Sedoje, nes tai viena iš didžiausių seniūnijų Mažeikių rajone. Sedos vaikų dienos centro įkūrimas – tai būdas užtikrinti atvirumo, prieinamumo, bendruomeniškumo, šeimos įgalinimo principus.

Sedoje stokojant vaikų užimtumo paslaugų pritrauksime elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus bei negalią turinčius vaikus. Idėja priimti vaikus (kurie gyvena ne Mažeikiuose)  į BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos centrą buvo kilusi jau seniai, norint išplėsti savo veiklą būtų reikalingas transportas. Išlaidos transportui bei pavėžėjimo paslaugai kiekvienam vaikui reikalingos labai didelės. Centro įkūrimas Sedoje būtų puiki išeitis įgyvendinant vaikų dienos centro veiklą, nes joje veikia Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, kurios mokiniai galėtų būti dalis projekto tikslinės grupės. Paslaugas gaus ne mažiau kaip 10 nuolatinių Vaikų dienos centro lankytojų.

Šiuo metu projektas dar nėra įgyvendinamas.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba kartu su Mažeikių rajono savivaldybės administracija nuo 2019 m. spalio 16 d. įgyvendina Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Mažeikių rajono savivaldybėje“.
Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką asmeninio asistento paslaugų asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia Mažeikių rajono savivaldybėje teikimą projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Asmeninio asistento paslaugos – namų ar viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinti svarbiausias jo gyvybines veiklos funkcijas (asmens higiena, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).
Asmeninio asistento paslaugą teikia socialinio darbuotojo padėjėjas. Paslauga gali būti teikiama asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia. Dėl asmeninio asistento paslaugų kreiptis:
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt

Kažkas
Skip to content