Veiklos sritys

Tarnybos veiklos sritys ir veiklos rūšys

Tarnybos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

Tarnybos namų veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

 1. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19);
 2. gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba (47.25.20);
 3. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
 4. kitas, niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas (49.39);
 5. kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
 6. kita apgyvendinimo veikla (55.90);
 7. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
 8. kitas mokymas (85.5);
 9. kitas niekur nepriskirtas švietimas (85.59);
 10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 11. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėje (86.90.10);
 12. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
 13. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenims veikla (88.10);
 14. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.9);
 15. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
 16. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendimu socialinio darbo veikla (88.99);
 17. kita niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09);
 18. fizinės gerovės užtvirtinimo (96.04).

Tarnyba gali užsiimti ir kita veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais ir savininkui leidus.

Kažkas
Skip to content