Veiklos sritys ir apklausos

Misija 

Mažeikių miesto ir rajono gyventojams teikti kokybiškas socialines paslaugas, mažinančias socialinę atskirtį ir stiprinančias gebėjimą pasirūpinti savimi, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas.

Vizija 

Moderni, bendradarbiaujanti, nuolat tobulėjanti, turinti kompetentingus specialistus ir teikianti kokybiškas socialines paslaugas įstaiga, orientuota į Mažeikių rajono gyventojų poreikius ir interesus, socialinę gerovę.

Vertybės

Pagarba žmogui – nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lyties, religijos, sveikatos būklės, socialinės padėties gerbiame kiekvieną asmenį, išklausome jo nuomonės, atsižvelgiame į ją teikdami paslaugas.

Profesionalumas – dirbame kokybiškai, efektyviai, sąžiningai ir atsakingai, nuolat ieškome geriausių sprendimų, darbo metodų ir formų. Vertiname darbštumą, atsakingumą darbe ir gerų rezultatų siekimą.

Tobulėjimas nuolat analizuojame ir vertiname savo veiklą, tobuliname profesinius įgūdžius, domimės naujovėmis ir siekiame jas įgyvendinti, esame iniciatyvūs ir pasiruošę pokyčiams.

                                     Bendradarbiavimas – kartu su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis siekiame bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, mokomės vieni iš kitų.

Tarnybos veiklos sritys ir veiklos rūšys

Tarnybos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.

Tarnybos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau–EVRK):

1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla (EVRK kodas 88.10);

2. vaikų dienos priežiūros veikla (EVRK kodas 88.91);

3. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (EVRK kodas 86.90.10);

4. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (EVRK kodas 88.9);

5. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39).

6. kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);

7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);

8. Tarnyba gali užsiimti ir kita veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais ir savininkui leidus.

APKLAUSOS, REZULTATAI

2021 m. tarnybos veiklos kokybės rezultatai

Veiklos kokybės rezultatai 2021 m.

Apklausa Tarnybos paslaugų gavėjams (paspauskite ant nuorodos, esančios žemiau)

https://apklausa.lt/f/apklausa-paslaugu-gavejams-x1aqffl/answers/new.iframe

Paslaugų gavėjų anketos rezultatai

Apklausa Tarnybos darbuotojams (paspauskite ant nuorodos, esančios žemiau)

https://apklausa.lt/f/apklausa-tarnybos-darbuotojams-jvgj13n/answers/new.iframe

Darbuotojų apklausos rezultatai

Informacija atnaujinta: 2021 m. gruodžio 31 d.

Kažkas
Skip to content