Asmens duomenų apsauga

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmens duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Tarnyboje;
  • teisę susipažinti su Komitete tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Kažkas
Skip to content