ADMINISTRACIJA

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Direktorė Zita Jonauskienė (8443)  20 138, mob. +370 686  06 866

direktore@socpaslaugos.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Živilė Petkevičienė administratore@socpaslaugos.lt
Administratorė Vida Dargevičienė administratore@socpaslaugos.lt
Vyr. buhalterė Dalia Žukauskienė buhaltere@socpaslaugos.lt
Buhalterė Gintarė Mazrimienė buhalterija@socpaslaugos.lt
 

Psichologo asistentė

 

Irena Sakauskienė

 

psichologe@socpaslaugos.lt
 

Vairuotojas

 

Kęstutis Liaudanskis

Kompiuterių priežiūros specialistas Rimantas Pučinskas

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinė  darbuotoja darbui su neįgaliaisiais Rasa Kaminskienė
Socialinių programų koordinatorė Renata Didžiulienė
Užimtumo specialistė Danguolė Jautakienė

 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO IR KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinė darbuotoja paslaugų kokybės vertinimui Kristina Laurinaitienė
Socialinis darbuotojas paslaugų poreikio vertinimui

PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinio darbo paslaugoms namuose organizatorė Margarita Gulbinė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ (PAGALBOS NAMUOSE)  ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Socialinė darbuotoja pagalbos namuose paslaugoms teikti Raimonda Baliutavičienė
Socialinė darbuotoja pagalbos namuose paslaugoms teikti Vydminė Staponkutė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Socialinė darbuotoja dienos globos paslaugoms teikti Vitalina Krasauskienė
Socialinė darbuotoja dienos globos paslaugoms teikti Gilianda Krakienė

ASMENINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Atvejo vadybininkė Roberta Žakytė

PASLAUGŲ ŠEIMAI SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Paslaugų šeimai socialinio darbo organizatorė Giedrė Šurilienė

MAŽEIKIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Užimtumo specialistė Gabrielė Straukaitė

SEDOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Socialinė darbuotoja Inga Šušinskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja Sonata Radavičienė

MIESTO PIRTIS

Pirties vedėja                  Lina Ramanauskienė +370 652 05 171
Pirtininkas                  Vidmantas Garbaliauskas
Kažkas
Skip to content