ADMINISTRACIJA

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Direktorė Zita Jonauskienė (8443)  20 138, mob. +370 686  06 866

direktore@socpaslaugos.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Živilė Petkevičienė administratore@socpaslaugos.lt
Administratorė Vida Dargevičienė administratore@socpaslaugos.lt
Vyr. buhalterė Dalia Žukauskienė buhaltere@socpaslaugos.lt
Buhalterė Gintarė Mazrimienė buhalterija@socpaslaugos.lt
Psichologė Irena Sakauskienė psichologe@socpaslaugos.lt
Vairuotojas Kęstutis Liaudanskis
Kompiuterių priežiūros specialistas Rimantas Pučinskas
Socialinių paslaugų skyrių vadovas Aistė Paplauskienė

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinė darbuotoja bendrosioms paslaugoms teikti Roberta Žakytė
Socialinė  darbuotoja darbui su neįgaliaisiais Rasa Kaminskienė
Socialinių programų koordinatorius Renata Didžiulienė

PASLAUGŲ ASMENS NAMUOSE SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinio darbo paslaugoms namuose organizatorė Margarita Gulbinė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ (PAGALBOS NAMUOSE)  ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Socialinė darbuotoja pagalbos namuose paslaugoms teikti Raimonda Baliutavičienė
Socialinė darbuotoja pagalbos namuose paslaugoms teikti Rasa Samoškienė
Socialinė darbuotoja pagalbos namuose paslaugoms teikti Vydminė Staponkutė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Socialinė darbuotoja dienos globos paslaugoms teikti Orinta Vanagaitė
Socialinė darbuotoja dienos globos paslaugoms teikti Gilianda Krakienė
Socialinė darbuotoja dienos globos paslaugoms teikti Nina Grigienė

PASLAUGŲ ŠEIMAI SKYRIUS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Paslaugų šeimai socialinio darbo organizatorė Giedrė Šurilienė

MAŽEIKIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Socialinis darbuotojas Janina Kalvaitytė
Socialinio darbuotojo padėjėja Aušra Vaitkienė

SEDOS VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Socialinis darbuotojas Inga Šušinskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja Sonata Radavičienė

MIESTO PIRTIS

Pirties vedėja Lina Ramanauskienė +370 652 05171
Pirtininkas Vidmantas Garbaliauskas
Kažkas
Skip to content