ADMINISTRACIJA

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Direktorė Zita Jonauskienė 8 (443)  20 138, +370 686  06 866

direktore@socpaslaugos.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Živilė Petkevičienė administratore@socpaslaugos.lt
Administratorė Vida Dargevičienė administratore@socpaslaugos.lt
Vyr. buhalterė Dalia Žukauskienė buhaltere@socpaslaugos.lt
Buhalterė-personalo specialistė Gintarė Mazrimienė buhalterija@socpaslaugos.lt
Psichologė Irena Sakauskienė psichologe@socpaslaugos.lt
Vairuotojas Kęstutis Liaudanskis

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinė darbuotoja bendrosioms paslaugoms teikti Justina Skunsmonienė
Socialinė  darbuotoja aprūpinimui techninės pagalbos priemonėmis Janina Kalvaitytė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Bendras tarnybos telefonas (8 443) 20 139

Socialinio darbo paslaugoms namuose organizatorė Margarita Gulbinė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ (PAGALBOS NAMUOSE)  ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Socialinė darbuotoja Rasa Kaminskienė
Socialinė darbuotoja Rasa Samoškienė
Socialinė darbuotoja Raimonda Baliutavičienė
Socialinė darbuotoja Edita Murnikovienė

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS) ASMENS NAMUOSE ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

Socialinė darbuotoja Orinta Vanagaitė
Socialinė darbuotoja Gilianda Krakienė
Socialinė darbuotoja Oksana Ivanova

VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Socialinis darbuotojas Povilas Stirblys
Socialinio darbuotojo padėjėja Lina Efeoglou

MIESTO PIRTIS

Pirties vedėja Lina Ramanauskienė +370 652 05171
Pirtininkas Vidmantas Garbaliauskas
Kažkas
Skip to content