2023 metai

2023 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metai

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metai

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metai

2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metai

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys2019 m.    

2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. gruodžio 31 d.pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas
2017 m. III ketvirčio finansinės buklės ataskaita
2017 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas

Kažkas
Skip to content