Projektai - "Sveikatos ugdymo veiklos organizavimas socialinės rizikos šeimų vaikams Mažeikių rajono Socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centre"

    Sveikata - tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Tai vienas svarbiausių žmogaus laimės komponentų, viena didžiausių vertybių. 


Projekto tikslai:
Ugdyti sveikatinimo įgūdžius, propaguojant sveiką gyvenimo būdą, ugdyti asmens higienos įgūdžius ir įpročius. Gerinti socialinę ir fizinę aplinką Vaikų dienos centre. Projekto uždaviniai:
  • išmokyti vaikus laikytis asmens higienos; Nuotrauka
  • įsigyti higienos priemonių; 
  • įsigyti įvairių priemonių patalpų valymui ir dezinfekavimui;
  • pravesti praktinius užsiėmimus, mokant palaikyti švarą patalpose ir namuose; Nuotrauka
  • rengti paskaitas apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmes žmogaus organizmui;
  • Nuotrauka ugdyti sveikatinimo įgūdžius per aktyvią fizinę veiklą tarp tėvų ir vaikų, skatinti savęs ir kitų pažinimą, saviraišką, skatinti/vertinti savo ir kitų gebėjimus, poelgius, veiksmus, mokytis valdyti savo emocijas; 
  •  sudaryti galimybę visiems Socialinių paslaugų tarnybos bendruomenės nariams aktyviai dalyvauti programos vykdyme, propaguojant sveikatos stiprinimą ir saugojimą bei sveiką gyvenseną socialinės rizikos šeimose. Nuotrauka 2013 m. birželio 28 d. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centre buvo suorganizuota popietė „Žaliasis stalas“. Nuotrauka Popietės tikslas: lavinti vaikų gebėjimus, suteikiant žinių apie sveiką mitybą, maisto ruošimą, švaros palaikymą virtuvėje ir higieninių įgūdžių formavimą. Nuotrauka
Vaikams parodytas plakatas su maisto  piramide, kurioje parodyta, kaip sveikai maitintis ir koks svarbus vanduo žmogaus organizmui. Padedant socialinėms darbuotojoms vaikai ruošė žaliojo stalo asortimentą. Jie turėjo galimybę ragauti įvairias daržoves, prieskonius ir savarankiškai pasidaryti sau sumuštinį. Bendra veikla ruošiant maistą ugdė vaikų saviraišką,  susikaupimą, draugiškumą, bendradarbiavimą, pasidalinimą užduotimis, emocijų valdymą ir kt. Nuotrauka
Vaikams patiko bendra maisto ruoša, prieskoninių daržovių ragavimas. Popietė buvo užbaigta linksma ir nuotaikinga dainele „Aš žaliasis agurkėlis“.
 
 Nuotrauka
 
 

 

 

Nuotrauka Vaikų dienos centre vyko popietė – pokalbis tema „Žalingi įpročiai “. Centre svečiavosi Mažeikių Šv. Jėzaus Širdies parapijos Carito atstovė Bronislava Viesulienė. Renginio tikslas – suteikti vaikams žinių apie tabako gaminių vartojimo riziką, pasekmes. Pasak Carito atstovės Bronislavos Viesulienės, žalingi yra tokie įpročiai, kurių poveikis organizmui priešingas negu higienos įpročių. Nuotrauka Jie kliudo tobulėti, žaloja sveikatą, trumpina amžių, trikdo darbinę bei kūrybinę veiklą. Rūkymas – priklausomybė nuo nikotino, sukelianti organizmo užteršimą. Rūkant į organizmą įleidžiama labai stipriai veikiančių nuodų – pavyzdžiui nikotino, kuris priklauso stipriai nuodijančių alkaloidų grupei.

Carito atstovė Br. Viesulienė ragino susilaikyti nuo blogų įpročių. Popietės metu vyko diskusija apie rūkymo žalą.


2014 m. gegužės mėn. Nuotrauka Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos Vaikų dienos centro darbuotojos, vykdant sveikatingumo projektą, centro lankytojams vedė įvairias popietes, diskusijas, praktikumus. Vaikams labiausiai įsiminė teatralizuotas renginys „Baltprausys“ ir „Vandens lašelio kelionė“.  

Daugeliui žinomas animacinis herojus Daktaras Ai skauda viktorinos metu tikrino vaikų higienos ir sveikatos žinias. Gudriausiems buvo pasiūlyta tapti Piratais ir kovoti su įvairiais ligų sukėlėjais ir bakterijomis. Nuotrauka O kartu su vandens lašeliu vaikai, skambant relaksacinei muzikai, galėjo pakeliauti po Miško karalystę, išvysti upelyje nuostabių dalykų, juos užfiksuoti kūrybiniuose darbuose. Bekeliaudami jie sutiko išgalvotą personažą Rabarbariuką ir patys panoro būti į jį panašūs. 

Vaikų dienos centre leisti laisvalaikį daug įdomiau nei be tikslo lakstyti kieme, - džiaugiasi ir vaikai, ir jų tėveliai.


 Šiuo metu projektas nevykdomas.
2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA