Projektai - Užuovėja


Šeima – tai šiltas ir jaukus židinys, prie kurio išklausoma kiekvieno nuomonė, tvyro laimės atmosfera. Čia išvysi tik šviesius, baltus debesis, kuriuos retkarčiais sutrikdo nereikšmingi audros šaukliai. Šeima – tai šiluma, kirbanti kiekvieno mūsų širdyje.


Projekto „Užuovėja“ tikslas

Teikti kompleksines paslaugas  (psichologinę, teisinę, medicininę,  informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo  ir kt.) vaikui ir mamai (tėvui) esant krizinėje  situacijoje, siekiant mažinti vaikų, ypač iki  3 metų, atskyrimą nuo šeimos. 

Projekto „Užuovėja“ uždaviniai:

1.       Suburti specialistų komandą užtikrinančią efektyvų kompleksinių paslaugų (psichologinių, teisinių, socialinių: bendravimo, informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo ir kt.) teikimą šeimoms, esant krizinėje situacijoje. 
2.       Esant krizinei situacijai šeimoje, suteikti laikiną apgyvendinimą, siekiant mažinti vaikų, ypač iki 3 metų, atskyrimą nuo šeimos.
3. Projekto viešinimas Mažeikių rajono bendruomenei, rengiant straipsnius vietinėje spaudoje, televizijoje, organizuojant seminarus-pranešimus, platinant informacinę medžiagą.

Projekto partneriai:

1. Mažeikių policijos komisariatas,
2. Mažeikių Nakvynės namai,
3. Asociacija „Bendraukime“,
4. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Mažeikių skyrius,
5. Mažeikių Šv. Jėzaus Širdies parapijos Caritas,
6. Maisto bankas.Projektas finansuojamas LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.


Šiuo metu projektas nevykdomas.2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA