BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos struktūra

ADMINISTRACIJA
Direktorius
Administratorius
Personalo specialistas

BUHALTERIJA 
Vyriausiasis buhalteris
Buhalteris

ŪKIO DALIS
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Vairuotojas
Pagalbinis darbininkas
Aplinkos ir patalpų valytojas

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

BENDROSIOS PASLAUGOS
Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis
Dializuojamų asmenų pavežėjimas
Socialinis darbuotojas
Vairuotojas

PAGALBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGOS
Socialinis darbuotojas socialinių paslaugų namuose organizavimui
Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai)
Socialinio darbuotojo padėjėjas (plaukų kirpimo paslaugoms teikti)
Slaugytojas

DIENOS GLOBOS PASLAUGOS ASMENS NAMUOSE
Socialinis darbuotojas socialinių paslaugų namuose organizavimui
Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai)
Slaugytojas
Kineziterapeutas 
Psichologas

PASLAUGOS ĮTĖVIŲ IR GLOBĖJŲ ŠEIMOMS
Socialinis darbuotojas

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGA RIZIKOS ŠEIMOMS
Vyresnysis socialinis darbuotojas
Socialinis darbuotojas
Psichologas


VAIKŲ DIENOS CENTRAS 
Socialinis darbuotojas
Socialinio darbuotojo padėjėjas
Užimtumo specialistas

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA 
Psichologas
Sielovados specialistas

MIESTO PIRTIS  
Pirties vedėjas
Pirtininkas
Kasininkas

KRIZIŲ CENTRAS 

Socialinis darbuotojas 
Socialinio darbuotojo padėjėjas


2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA