Teikiamos paslaugos - TPP (techninės pagalbos priemonės)


     Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

                
Teisę gauti technines pagalbos priemones turi:Nuotrauka


  • asmenys, turintys teisę nemokamai ar dalinai mokamai gauti techninės pagalbos priemones: neįgalieji sukakę 18 metų, neįgalūs vaikai, sukakę senatvės pensijos amžių;
  • asmenys po ūmių traumų su ryškiais neįgalumo požymiais, kurie laikui bėgant nepasikeis ir yra tvarkomi dokumentai neįgalumui nustatyti.

Daugiau informacijos rasite:  http://www.tpnc.lt

 

Asmuo norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę (TPP) turi pateikti šiuos dokumentus:

·         išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių;

·         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą/ leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (taikoma tik užsieniečiams);

·         dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (pažymą apie gyvenamosios vietos deklaraciją);

·         neįgalumo pažymėjimą; specialiųjų poreikių (priežiūros/slaugos) nustatymo pažymą; pensijos gavėjo pažymėjimą;

*Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, staliuką prie lovos būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba specialiosios nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

*Gyvenamosios vietos deklaraciją reikia pateikti, jei asmens duomenų nėra SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje).

 

      Nuo 2017 m. sausio 2 dienos įsigaliojus įsakymo „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui 2017 m. sausio 2 d. Nr. A1-1, keičiasi mokamų techninės pagalbos priemonių kainos.

Judėjimo TPP

Įmokos už įsigytas TPP

EUR

Už pakartotinai išduodamą TPP

Automatiškai reguliuojama lova

72

35

Rankomis reguliuojama lova

43

20

Naktipuodžio kėdutė

6

3

Vaikštynė su staliuku

9

5

*Įmoka yra vienkartinė, kuri sumokama išduodant techninę pagalbos priemonę.

 

Grąžinus lovą praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo išdavimo datos grąžinama dalis įmokos

TPP buvo gauta

Nauja

Naudota

Automatiškai reguliuojama lova

29

15

Rankomis reguliuojama lova

15

8

 

Tarpininkaujame aprūpinant neįgaliuosius regos ir klausos techninėmis pagalbos priemonėmis.


2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA