Teikiamos paslaugos - TPP (techninės pagalbos priemonės)


Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

 Nuotrauka                
Teisę į techninės pagalbos priemonių kompensavimą turi:
- Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- asmenys, turintys teisę nemokamai ar dalinai mokamai gauti techninės pagalbos priemones: neįgalieji, neįgalūs vaikai, senatvės pensininkai ir kt.

Daugiau informacijos rasite:  http://www.tpnc.ltAsmuo norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę (TPP) turi pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (taikoma tik užsieniečiams);
  • dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos pase ar    leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą), arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
  • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
  • Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, tualetinę kėdę, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.


                            
2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA