Specialiosios paslaugos - Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

Socialinis darbas su šeima dirbamas tarpusavio susitarimo ir bendradarbiavimo  su šeima pagrindu. Socialinis darbuotojas teikdamas socialinę priežiūrą, su šeima sudaro rašytinį susitarimą dėl bendros veiklos, siekiant pokyčių šeimoje. Socialinis darbuotojas yra šeimos pagalbininkas pastarajai apsisprendžiant dėl šeimos gerovės, tačiau  nėra atsakingas už šeimos pasirinktą gyvenimo būdą ir jos sprendimus bei šių sprendimų pasekmes.Nuotrauka 


Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų gavėjai - socialinės rizikos šeimos.

Socialiniai darbuotojai teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas namuose:
  • Bendravimo, tarpininkavimo, informavimo (tarpininkauja su pedagogais, soc. pedagogais ir kitais specialistais sprendžiant problemas, tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (piniginės, socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto) asmeniui ir šeimai teikimo);
  • Atstovavimo (sprendžiant įvairias teisines, ūkines, buitines, sveikatos problemas);  Nuotrauka
  • Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (padeda namų ruošoje, apsiperkant, mokant mokesčius ir kt.);
  • Psichosocialinės (psichologo konsultacijos, tėvų savipagalbos grupės užsiėmimai);
  • Sociokultūrinės (renginiai, seminarai, mokymai);
  • Paramos organizavimo (pagal galimybes teikia būtiniausių drabužių, avalynės maisto produktais ir pan.). Nuotrauka

Kartą metuose specialistų komanda vertina pokyčius šeimoje, įgūdžius tinkamai rūpintis savo vaikais, spręsti iškylančias socialines problemas, gebėjimą savarankiškai funkcionuoti visuomenėje. Įvertinus teigiamus šeimos pokyčius, teikiami siūlymai  Vaiko teisių apsaugos skyriui  išbraukti šeimą iš socialinės rizikos šeimų auginančius vaikus  apskaitos.

Susiję teisės aktai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5,

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/TAIS_478938

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ad912404d9111e6b72ff16034f7f796

http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugos-ir-dca9/metodines-rekomendacijos.html2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA