Specialiosios paslaugos - dienos socialinės globos paslaugos

Dienos socialinės globos paslaugos[2]

yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos asmens namuose  paslaugų gavėjai:
 • Senyvo amžiaus asmenys su negalia;
 • Suaugę asmenys su negalia;
 • Vaikai su negalia.

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 4 iki 8 val. per parą asmens namuose.

Dienos socialinės globos paslaugos:[0]
 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną);
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.);
 • Sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.


Dienos socialinės globos paslaugos teikia socialinis darbuotojas, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai), slaugytojas ir kiti specialistai.

Susiję teisės aktai:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1070632&p_org=904&p_fix=n&p_gov=n

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6d9da03f7d11e6a8ae9e1795984391

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/qfMTIcwTpl

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/uBPXzSoxts

2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA