Veikla - Veiklos sritys

Tarnybos veiklos  sritis ir veiklos rūšys


14.Tarnybos veiklos  sritis - socialinių paslaugų teikimas.
15. Tarnybos namų  veiklos rūšys  pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
15.1. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19);
15.2. gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba (47.25.20);
15.3. kita  mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
15.4. kitas, niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas (49.39);
15.5. kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
15.6. kita apgyvendinimo veikla (55.90); 
15.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
15.8. kitas mokymas (85.5);
15.9. kitas niekur nepriskirtas švietimas (85.59);
15.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90); 
15.11. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėje (86.90.10);
15.12. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
15.13. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenims veikla (88.10);
15.14. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.9);
15.15. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
15.16. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendimu socialinio darbo veikla (88.99);
15.17. kita niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (96.09);
15.18. fizinės gerovės užtvirtinimo (96.04).
Tarnyba gali užsiimti ir kita veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais ir savininkui leidus.

2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA