Veikla - Veiklos sritys

Tarnybos namų veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:
1. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19);
2. gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba (47.25.20);
3. kita  mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);
4. kitas, niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas (49.39);
5. kita transportui būdingų paslaugų veikla (52.29);
6. kita apgyvendinimo veikla (55.90); 
7. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
8. kitas mokymas (85.5);
9. kitas niekur nepriskirtas švietimas (85.59);
10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90); 
11. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėje (86.90.10);
12. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
13. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenims veikla (88.10);
14. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.9);
15. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
16. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendimu socialinio darbo veikla (88.99);
17. fizinės gerovės užtvirtinimo (96.04);
Tarnyba gali užsiimti ir kita veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos teisės aktais ir savininkui leidus.

2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA